Examenservices

Ontwikkelen van beroepsgerichte taalexamens receptieve vaardigheden

Stichting ESTEL levert beroepsgerichte taalexamens voor mbo-opleidingen in Transport en Logistiek. In opdracht van uitvoeringsorganisatie Examenservices ontwikkelde the Write Partner taalexamens lezen en luisteren. Een leuke en gevarieerde opdracht!

De opdracht
Alle taalexamens beginnen met een ontwikkelopdracht. Daarin staan de taal, de deelvaardigheid (in dit geval lezen of luisteren, de receptieve vaardigheden), het werkproces en de toelichtende schaal ofwel de descriptoren.

  • Taal: Engels en de tweede moderne taal (Duits, Frans en Spaans).
  • Deelvaardigheid: lezen of luisteren.
  • Werkproces: in het kwalificatiedossier mbo Middenkader Transport en Logistiek staat bijvoorbeeld ‘werkt vragen van een klant uit in een voorstel’. Een ander voorbeeld, uit het kwalificatiedossier Goederenvervoer, is ‘beoordeelt de staat van en de hoeveelheid lading’. Het geeft weer wat een beginnend chauffeur wegvervoer moet kunnen aan het einde van de mbo-opleiding. Ieder taalexamen is opgebouwd rondom een bepaald werkproces.
  • Toelichtende schaal: het is de bedoeling om verschillende soorten teksten te ontwikkelen, voor de variëteit en om aan te sluiten bij het desbetreffende –ERK-niveau (A1, A2, B1 of B2).

De aanpak
Ik koppel realistische beroepssituaties aan de werkprocessen die in de ontwikkelopdrachten staan. Ik doe navraag bij bedrijven die actief zijn in transport en logistiek, binnenvaart en rondvaarten als dit noodzakelijk is. De teksten schrijf ik uit op A1-, A2-, B1-of B2-niveau.  De beoordelaar en de vaststellingscommissie Moderne Vreemde Talen Receptieve Vaardigheden beoordelen steeds de tekstvoorstellen. Degenen die de vragen gaan maken op de teksten, geven aan of er voldoende vragen op te stellen zijn aan de hand van de lees- of luistertekst. Is dit niet het geval, dan pas ik de tekst aan.

De uitdaging
Taalexamens moeten aan veel eisen voldoen: aansluiten bij de beroepssituatie en voldoen aan de taaleisen van het kwalificatiedossier dat is opgesteld door Examenservices. De inhoud moet aansluiten bij de cultuur en de situatie in de landen waar de desbetreffende taal gesproken wordt. Er moeten voldoende vragen te stellen zijn aan de hand van de tekst. Maar de lees- en luisterscripts moeten ook aan zachtere criteria voldoen: een vriendelijke tone of voice, objectief en tegelijkertijd mag er ook een lach in zitten. Dat maakt het een veeleisende maar ook creatieve job!